Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Aktuality

18.6.2024
Nové rozhraní multivyhledávače EDS

EBSCO Discovery Service (EDS) přejde 6. srpna 2024 na nové rozhraní, které nabízí uživatelům intuitivní způsoby, jak upřesnit, procházet, lajkovat a sdílet výsledky vyhledávání.
Jednou z největších změn je způsob přístupu k filtrům, zavedení koncepční mapy pro vizuální reprezentaci předmětů a osobní uživatelský prostor My dashbord, který nahradí osobní schránku MyEBSCO.

Pozor! Ne všechny uložené položky MyEBSCO budou převedeny do My dashboard, z tohoto důvodu je potřeba si položky nějakým způsobem samostatně zálohovat.
Jedná se zejména o vše vytvořené v oddíle Vlastní (My Custom) – nebude převedeno vůbec, dále nebudou převedeny položky Společnosti, Stránky a Webové stránky, ani Alerty, Trvalé odkazy a Poznámky v hlavním oddíle Vlastní složka (My Folder).
Pobrobné informace v angličtině o My dashboard a převodu naleznete na stránce EBSCO.

Podrobnosti budou postupně doplňovány na tomto místě.