Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Aktuality

15.1.2024
Webináře k Web of Science

V letošním roce pokračují online školení Clarivate věnovaná nejprestižnějšímu elektronickému informačnímu zdroji Web of Science.

"Veda na dosah: úvod do používania Web of Science" – 24. ledna v 9.00 hodin.
Záznam webináře

"Najvplyvnejšie a vznikajúce oblasti a research fronty v roku 2023" – 31. ledna v 9.30 hodin.
Registrace