Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Aktuality

19.8.2021
Web of Science nové generace

Během července došlo k přechodu na nové rozhraní Web of Science s vylepšeným designem a rychlejším načítáním stránek. Všechny součásti Web of Science naleznete nyní v záhlaví stránky vpravo pod odkazem "Products".

Za povšimnutí stojí změny u tzv. Author Search (poskytuje více informací o autorovi a větší integraci s profilem vědce v rámci Publons) a rozšířená nabídka filtrování výsledků vyhledávání (např. možnost filtrování podle vydavatele).
Navíc výsledky zahrnují i články se statusem "Early Access", tedy publikované online ještě před tiskem, než jim bude přidělo číslo svazku a číslo stránky, a nástroj Analyze Results nabízí také hledisko otevřeného přístupu, tj. zda se jedná o publikování tzv. zlatou, bronzovou nebo zelenou cestou.

U Journal Citation Reports byl výrazně navýšen obsah a citační metriky lze sledovat i u časopisů zařazených do citačních indexů Arts & Humanities Citation Index a Emerging Sources Citation Index.
Zajímavostí je i zavedení zcela nové normalizované metriky s názvem Journal Citation Indicator, podrobnosti naleznete např. v této prezentaci.