Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Aktuality

4.12.2020
Anopress a Kramerius

S ohledem na nynější situaci, která znemožňuje uživatelům přístup do knihovny a tudíž i k mediální databázi Anopress, jistě uvítáte následující zprávy.

Od listopadu je rozšířena licence k Anopressu – přístup je nastaven na rozsah IP adres celé univerzity, díky čemuž je možné se k databázi připojit také vzdáleně prostřednictvím VPN. Navíc je jedná o multilicenci, která umožňuje více uživatelům pracovat s databází současně.

Dalším českým zdrojem, který můžete v této době využívat, je Národní digitální knihovna (Kramerius). Přístup k digitalizovaným knihovním fondům NK ČR a MZK je pro uživatele z UP ošetřen příhlášením přes eduID, tzn. institucionálním přihlášením univerzitním účtem (jednotné přihlášení údaji jako Portálu UP).