Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: časopisy společenských věd
Odkaz: http://search.proquest.com/socscijournals
Producent: ProQuest LLC
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Ekonomika, finance, Politologie, Právo, Psychologie, Sociologie, Vědy o Zemi, Výchova a vzdělávání
Podrobný popis:

Social Science Database obsahuje plné texty přibližně 1 tisíce akademických časopisů, které pokrývají celou řadu společenskovědních oborů včetně antropologie, komunikace, kriminologie, ekonomie, výchovy a vzdělávání, politologie, psychologie, sociální práce a sociologie.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová