Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Právo

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Licencovaný zdroj  ASPI  [připojit]  – automatizovaný systém právních informací
Licencovaný zdroj  Beck-online  [připojit]  – česká databáze pro právníky
Licencovaný zdroj  C.E.E.O.L.  [připojit]  – plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  CODEXIS  [připojit]  – komplexní právní systém
Licencovaný zdroj  ENVIROnetBASE  [připojit]  – databáze zaměřená na životní prostředí
Licencovaný zdroj  Hein Online  [připojit | Shibboleth]  – plné texty právnických časopisů
Licencovaný zdroj  JSTOR  [připojit | Shibboleth]  – archiv plných textů vědeckých časopisů
Licencovaný zdroj  Kluwer Arbitration  [připojit]  – databáze právnických informací
Licencovaný zdroj  ProQuest Social Science Database  [připojit]  – časopisy společenských věd
Licencovaný zdroj  Regional Business News  [připojit | Shibboleth]  – databáze zaměřená místní obchod a politiku
Licencovaný zdroj  SocINDEX with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – plnotextová databáze pro sociologii
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný