Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům

Pro přístup z počítačů nacházejících se mimo síť UP mohou studenti a zaměstnanci univerzity použít VPN připojení, které je nutné si nastavit v počítači, viz návody na stránce Přístup k počítačové síti.

 

K některým zdrojům (např. zdroje platformy EBSCO) lze rovněž přistupovat pomocí technologie Shibboleth, která nevyžaduje žádná speciální nastavení na vašem počítači.

Jak se připojit ke zdroji přes Shibboleth?

1. Zvolte odkaz pro Shibboleth
abecedním seznamu je u zdrojů podporujících Shibboleth uveden odkaz "Shibboleth" hned vedle odkazu "připojit", v podrobném popisu zdroje podporu Shibbolethu signalizuje ikona Shibboleth.

2. Pokud se zobrazí stránka požadující přímo přihlášení jménem a heslem, zadejte příslušné údaje, které používáte pro přihlášování na webový Portál UP.
V případě, kdy je nutné před samotným přihlášením vybrat instituci, zvolte nejprve jako "region or group" Czech academic identity federation-eduID.cz a dále Palacky University Olomouc.
 
Seznam zdrojů podporujících Shibboleth