Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům

Pro přístup z počítačů nacházejících se mimo síť UP mohou studenti a zaměstnanci univerzity použít VPN připojení, které je nutné si nastavit v počítači, viz návody na stránce Přístup k počítačové síti.

 

K některým zdrojům (např. zdroje platformy EBSCO) lze rovněž přistupovat pomocí technologie Shibboleth, která nevyžaduje žádná speciální nastavení na vašem počítači.

Shibboleth je autentizační systém umožňující uživatelům Univerzity Palackého připojit se z mimouniverzitních počítačů k veřejně nepřístupným informačním zdrojům pomocí přihlášení se na webu poskytovatele, a to zadáním identifikačních údajů platných pro webovou stránku Portálu UP.

Jak se připojit ke zdroji přes Shibboleth?

1. Zvolte odkaz pro Shibboleth
abecedním seznamu je u zdrojů podporujících Shibboleth uveden odkaz "Shibboleth" hned vedle odkazu "připojit", v podrobném popisu zdroje podporu Shibbolethu signalizuje ikona Shibboleth.

2. Pokud se zobrazí stránka požadující přímo přihlášení jménem a heslem, zadejte příslušné údaje, které používáte pro přihlášování na webový Portál UP.
V případě, kdy je nutné před samotným přihlášením vybrat instituci, zvolte nejprve jako "region or group" Czech academic identity federation-eduID.cz a dále Palacky University Olomouc.
 
Seznam zdrojů podporujících Shibboleth