Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Výchova a vzdělávání

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Licencovaný zdroj  Anopress IT  [připojit]  – plné texty mediálních zdrojů ČR
Licencovaný zdroj  C.E.E.O.L.  [připojit]  – plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  EBSCO eBook Collection  [připojit | Shibboleth]  – plné texty knih
Volně dostupný zdroj  ERIC - Educational Resource Information Centre  [připojit] Free  – databáze pro pedagogiku
Licencovaný zdroj  GreenFILE  [připojit | Shibboleth]  – databáze zaměřená na životní prostředí
Licencovaný zdroj  JSTOR  [připojit | Shibboleth]  – archiv plných textů vědeckých časopisů
Licencovaný zdroj  ProQuest Education Database  [připojit]  – časopisy pro pedagogiku
Licencovaný zdroj  ProQuest Natural Science Collection  [připojit]  – databáze GeoRef, ASFA, AGRICOLA, MEDLINE, TOXLINE ad.
Licencovaný zdroj  ProQuest Social Science Database  [připojit]  – časopisy společenských věd
Licencovaný zdroj  SocINDEX with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – plnotextová databáze pro sociologii
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný