Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Vzdálený přístup přes Shibboleth

Logo Shibboleth

Shibboleth je autentizační systém, který umožňuje uživatelům Univerzity Palackého připojit se z mimouniverzitních počítačů k veřejně nepřístupným informačním zdrojům pomocí přihlášení se na webu poskytovatele, a to pouze zadáním identifikačních údajů platných pro webovou stránku Portálu UP.

Jak se připojit ke zdroji přes Shibboleth?

1/ U zdroje zvolte odkaz na Shibboleth (příp. přes ikonu Shibboleth), který vede na přihlašovací stránku pro Shibboleth.

2/ Pokud se hned zobrazí Shibboleth Identity Provider Login, zadejte Username a Password, které máte pro přihlášení na webový Portál UP.

V případě, že před samotným přihlášením je požadováno určení dalších údajů nutných pro správnou identifikaci uživatele, pro UP platí:
Region or group: Czech academic identity federation-eduID.cz
Institution: Palacký University Olomouc


V současné době systém Shibboleth nepodporují všichni poskytovatelé licencovaných databází (seznam zdrojů podporujících Shibboleth). Tato bezpečná autentizační a autorizační technologie se však ve světě stále více prosazuje.