Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: multioborová databáze zahraniční literatury
Odkaz: https://search.proquest.com/central/
Producent: ProQuest LLC
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

ProQuest Central je jednou z databází megazdroje ProQuest, která nabízí přístup k odborné zahraniční literatuře ze 175 vědních oborů jako je obchod, ekonomie, medicína, přírodní, společenské a humanitní vědy, technika a umění.  

Nabízí více než 24 000 odborných časopisů, z nichž přes 18 000 je s plnými texty. 

Plné texty více než 110 000 diser­tačních prací a 450 000 konfe­renčních příspěvků a zpráv poskytují vědeckým pracovníkům, doktorandům či vysokoškolským studentům nezbytnou informační základnu a podporu během všech fází jejich práce.

Z fulltextových databází stojí za zmínku např: Arts & Humanities Database (500 časopisů), Social Science Database (1500 časopisů), dále pak např. Education Database (900 časopsiů), Linguistic Database, Sociology Database aj.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová