Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: multioborová plnotextová databáze
Odkaz: https://search.proquest.com/central/
Producent: ProQuest LLC
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

ProQuest Central je jednou z databází megazdroje ProQuest, která nabízí přístup k odborné zahraniční literatuře ze 175 vědních oborů jako je obchod, ekonomie, medicína, přírodní, společenské a humanitní vědy, technika a umění.  

Nabízí více než 24 000 odborných časopisů, z nichž přes 18 000 je s plnými texty. 

Plné texty více než 110 000 diser­tačních prací a 450 000 konfe­renčních příspěvků a zpráv poskytují vědeckým pracovníkům, doktorandům či vysokoškolským studentům nezbytnou informační základnu a podporu během všech fází jejich práce.

Databáze zahrnuje mnoho dílčích zdrojů podle zaměření, např.

  • ekonomie a finance - ABI/INFORM Collection; Accounting, Tax & Banking Collection; Asian & European Business Collection; Business Market Research Collection
  • zpravodajství - International Newsstream; US Newsstream; Canadian Newsstream; Global Breaking Newswires
  • evropské publikace - Continental Europe Database; East Europe, Central Europe Database; UK & Ireland Database
  • pro jednotlivé obory - Education Database; Linguistics Database; Political Science Database; Religion Database; Psychology Database; Sociology Database aj.

Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová