Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Psychologie

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Licencovaný zdroj  Annual Reviews  [připojit | Shibboleth]  – prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd
Volně dostupný zdroj  Bibliographia medica Čechoslovaca (Medvik)  [připojit] Free  – volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
Volně dostupný zdroj  Bibliographia medica Slovaca  [připojit] Free  – volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
Licencovaný zdroj  C.E.E.O.L.  [připojit]  – plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  EBM Reviews  [připojit]  – zdroj pro medicínu založenou na důkazu
Licencovaný zdroj  EBSCO eBook Collection  [připojit | Shibboleth]  – plné texty knih
Volně dostupný zdroj  ERIC - Educational Resource Information Centre  [připojit] Free  – databáze pro pedagogiku
Licencovaný zdroj  Hospital Premium Collection  [připojit]  – databáze z oblasti lékařství a zdravotnictví
Licencovaný zdroj  MEDLINE Ovid  [připojit]  – světová lékařská bibliografická databáze
Metazdroj  Ovid  [připojit | Shibboleth]  – brána pro lékařství a zdravotnictví
Licencovaný zdroj  Oxford Handbooks Online  [připojit]  – sbírka vědeckých příruček
Licencovaný zdroj  ProQuest Psychology Database  [připojit]  – časopisy z psychologie
Licencovaný zdroj  ProQuest Social Science Database  [připojit]  – časopisy společenských věd
Licencovaný zdroj  ProQuest Sociology Database  [připojit]  – časopisy pro sociologii
Licencovaný zdroj  PsycARTICLES  [připojit | Shibboleth]  – plné texty časopisů z psychologie
Licencovaný zdroj  PsycINFO  [připojit | Shibboleth]  – specializovaná databáze pro psychology
Licencovaný zdroj  SocINDEX with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – plnotextová databáze pro sociologii
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný