Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Politologie

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Licencovaný zdroj  American History in Video  [připojit]  – multimediální databáze z dějin Ameriky
Licencovaný zdroj  Annual Reviews  [připojit]  – prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd
Licencovaný zdroj  Anopress IT  [připojit]  – plné texty mediálních zdrojů ČR
Licencovaný zdroj  Business Source Complete  [připojit | Shibboleth]  – vědecká obchodní databáze
Licencovaný zdroj  C.E.E.O.L.  [připojit]  – plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  Deutsches Biographisches Archiv  [připojit]  – biografická databáze německých osobností v plném textu
Licencovaný zdroj  Ethnographic Video Online  [připojit]  – dokumentární filmy
Licencovaný zdroj  JSTOR  [připojit]  – archiv plných textů vědeckých časopisů
Licencovaný zdroj  Regional Business News  [připojit | Shibboleth]  – databáze zaměřená místní obchod a politiku
Licencovaný zdroj  SocINDEX with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – plnotextová databáze pro sociologii
Licencovaný zdroj  World Biographical Information System (WBIS) Online  [připojit]  – biografický archiv osobností
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný