Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: přírodovědné a lékařské časopisy
Odkaz: http://search.proquest.com/sciencejournals
Producent: ProQuest LLC
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Biologie, Fyzika, Chemie, Lékařství, Matematika, Vědy o Zemi, Výpočetní technika
Podrobný popis:

Science Database zahrnuje přes 1 tis. odborných časopisů zabývajících se chemií, biochemií, botanikou, zoologií, fyzikou, matematickou ekologií, astronomií, meterologií, geologií, výpočetní technikou, telekomunikací, informačním průmyslem, architekturou a mnoha dalšími vědními obory.

Záznamy v plnotextovém formátu obsahují grafy, diagramy, tabulky, fotografie a další grafické prvky.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová