Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Chemie

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Licencovaný zdroj  ACS Journals  [připojit]  – plné texty časopisů Americké chemické společnosti
Licencovaný zdroj  Annual Reviews  [připojit | Shibboleth]  – prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd
Licencovaný zdroj  Biological Abstracts (1987-2012)  [připojit]  – bibliografická databáze pro biologii a biomedicínu
Licencovaný zdroj  BioOne  [připojit | Shibboleth]  – plné texty biologických časopisů
Licencovaný zdroj  EBM Reviews  [připojit]  – zdroj pro medicínu založenou na důkazu
Licencovaný zdroj  EBSCO eBook Collection  [připojit | Shibboleth]  – plné texty knih
Licencovaný zdroj  ENVIROnetBASE  [připojit]  – databáze zaměřená na životní prostředí
Licencovaný zdroj  MEDLINE Ovid  [připojit]  – světová lékařská bibliografická databáze
Licencovaný zdroj  Nature Publishing Group Collection  [připojit | Shibboleth]  – plné texty vybraných časopisů
Licencovaný zdroj  ProQuest Natural Science Collection  [připojit]  – databáze GeoRef, ASFA, AGRICOLA, MEDLINE, TOXLINE ad.
Licencovaný zdroj  ProQuest Science Database  [připojit]  – přírodovědné a lékařské časopisy
Volně dostupný zdroj  PubMed  [připojit] Free  – volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE
Licencovaný zdroj  REAXYS  [připojit]  – databáze pro chemii
Licencovaný zdroj  RSC Journals (Gold Collection)  [připojit]  – plné texty časopisů Královské chemické společnosti
Licencovaný zdroj  SciFinder - Chemical Abstracts  [připojit]  – bibliografická databáze pro chemii
Licencovaný zdroj  Zoological Record  [připojit]  – bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
Licencovaný zdroj  Zoological Record (1978-2012)  [připojit]  – bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný