Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: databáze pro studium filmu a televize
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Divadlo, film, tanec, Jazyk a literatura, Umění, architektura a muzeologie
Seznam titulů časopisů: https://www.ebscohost.com/titleLists/f3h-coverage.htm?_ga=2.48736357.2102903837.1521022081-1260838004.1521022081
Nadřazený zdroj: EBSCO
Podrobný popis:

Film & Television Literature Index with Full Text je rozsáhlá bibliografická a plnotextová databáze pokrývající oblast televize a filmu. Zabývá se filmovou a televizní teorií, uchováváním a obnovou filmů, filmovou produkcí, scénaristikou, kinematografií, technickými aspekty atd. Indexuje více než 400 publikací a poskytuje plné texty asi 160 časopisům. Obsahuje plné texty recenzí z databáze Variety Film Reviews. Celkem databáze nabízí přes 600 tis. článků, interview, kritik, recenzí, plakátů, nekrologů, fotodokumentace z natáčení aj.

Podpořeno projektem MU v Brně LR1307 "Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy (ELIZA)".


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová