Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Umění, architektura a muzeologie

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Licencovaný zdroj  Anopress IT  [připojit]  – plné texty mediálních zdrojů ČR
Licencovaný zdroj  Art & Architecture Source  [připojit | Shibboleth]  – databáze informací o všech uměleckých oborech
Licencovaný zdroj  Art Index Retrospective  [připojit | Shibboleth]  – bibliografická databáze orientovaná na dějiny umění
Licencovaný zdroj  C.E.E.O.L.  [připojit]  – plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  Film & Television Literature Index with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – databáze pro studium filmu a televize
Licencovaný zdroj  Gale Literary Sources  [připojit]  – zdroje pro literaturu a literární vědu
Licencovaný zdroj  JSTOR  [připojit | Shibboleth]  – archiv plných textů vědeckých časopisů
Licencovaný zdroj  Literature Online  [připojit]  – plné texty anglické a americké literatury
Licencovaný zdroj  Literature Resource Center  [připojit]  – biografická a bibliografická databáze pro literaturu s plnými texty
Licencovaný zdroj  Litterae ante portas  [připojit]  – soubor databází řeckých a latinských textů starověku a středověku
Volně dostupný zdroj  Manuscriptorium  [připojit] Free  – digitalizované historické dokumenty
Volně dostupný zdroj  Monasterium  [připojit] Free  – virtuální archiv listin střední Evropy
Licencovaný zdroj  Oxford Art Online  [připojit]  – referenční publikace o umění
Licencovaný zdroj  ProQuest Arts & Humanities Database  [připojit]  – časopisy pro humanitní obory
Licencovaný zdroj  Screen Studies Collection‎  [připojit]  – referenční zdroj pro filmové umění
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný