Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: databáze zaměřená na životní prostředí
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Biologie, Vědy o Zemi, Výchova a vzdělávání, Zdravotnictví
Podrobný popis:

GreenFILE je jednou z databází megazdroje EBSCO.

Databáze je zaměřena na vztahy mezi člověkem a životním prostředím. Problematiku ochrany životního prostředí dává do souvislosti s dalšími disciplínami, jakými jsou např. zemědělství, právo, zdraví, výchova či technologie. V této souvislosti se zabývá též globálním oteplováním, problematikou obnovitelných zdrojů energie, recyklací atd.

GreenFILE obsahuje bibliografické záznamy z více jak 600 odborných časopisů. Databáze obsahuje téměř 380 tis. záznamů.


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová