Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Zdravotnictví

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Licencovaný zdroj  Annual Reviews  [připojit | Shibboleth]  – prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd
Licencovaný zdroj  Anopress IT  [připojit]  – plné texty mediálních zdrojů ČR
Volně dostupný zdroj  Bibliographia medica Čechoslovaca (Medvik)  [připojit] Free  – volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
Volně dostupný zdroj  Bibliographia medica Slovaca  [připojit] Free  – volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
Licencovaný zdroj  BMJ Journals Online Collection  [připojit | Shibboleth]  – kolekce plných textů časopisů z klinické medicíny
Licencovaný zdroj  DynaMed  [připojit | Shibboleth]  – informační zdroj pro medicínu
Licencovaný zdroj  EBM Reviews  [připojit]  – zdroj pro medicínu založenou na důkazu
Licencovaný zdroj  EBSCO eBook Collection  [připojit | Shibboleth]  – plné texty knih
Licencovaný zdroj  ENVIROnetBASE  [připojit]  – databáze zaměřená na životní prostředí
Licencovaný zdroj  GreenFILE  [připojit | Shibboleth]  – databáze zaměřená na životní prostředí
Licencovaný zdroj  Hospital Premium Collection  [připojit]  – databáze z oblasti lékařství a zdravotnictví
Licencovaný zdroj  Karger Online Journals  [připojit | Shibboleth]  – plné texty časopisů vydavatelství Karger
Licencovaný zdroj  Lippincott Williams & Wilkins Journals  [připojit]  – plné texty lékařských časopisů
Licencovaný zdroj  LWW Classic Book Collection  [připojit]  – el. knihy z lékařství
Licencovaný zdroj  MEDLINE Complete  [připojit | Shibboleth]  – světová lékařská databáze
Licencovaný zdroj  MEDLINE Ovid  [připojit]  – světová lékařská bibliografická databáze
Licencovaný zdroj  NEJM - The New England Journal of Medicine  [připojit]  – plné texty renomovaného lékařského časopisu NEJM
Licencovaný zdroj  Nursing@Ovid  [připojit]  – informační zdroj z oblasti ošetřovatelsví
Metazdroj  Ovid  [připojit | Shibboleth]  – brána pro lékařství a zdravotnictví
Licencovaný zdroj  ProQuest Natural Science Collection  [připojit]  – databáze GeoRef, ASFA, AGRICOLA, MEDLINE, TOXLINE ad.
Licencovaný zdroj  ProQuest Sociology Database  [připojit]  – časopisy pro sociologii
Volně dostupný zdroj  PubMed  [připojit] Free  – volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE
Licencovaný zdroj  SocINDEX with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – plnotextová databáze pro sociologii
Licencovaný zdroj  SPORTDiscus with Full Text  [připojit | Shibboleth]  – databáze z oblasti sportu, sportovní medicíny a fitness
Licencovaný zdroj  Thieme E-Book Library  [připojit]  – plné texty učebnic z lékařství
Licencovaný zdroj  UpToDate  [připojit]  – expertní klinická databáze
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný