Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: databáze pro pedagogiku
Odkaz: https://eric.ed.gov/
Producent: Educational Resource Information Centre (ERIC)
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Obory: Psychologie, Sociologie, Výchova a vzdělávání
Podrobný popis:

ERIC je renomovaná databáze zaměřená na oblast vzdělávání a výchovy. Je vytvářená americkou společností Educational Resource Information Centre.

Poskytuje snadno vyhledatelné bibliografické záznamy a plné texty týkající se všech disciplín pedagogiky, vývojové psychologie, protidrogové prevence, managementu škol, poradenství, výuky odborných předmětů, celoživotního vzdělávání atd.

Zahrnuje asi 1,2 mil. záznamů z 1060 odborných časopisů s retrospektivou od roku 1966 do současnosti. Čtvrtina z nich je přístupná v plném textu. 


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová