Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: multioborový plnotextový zdroj
Odkaz: https://search.proquest.com
Producent: ProQuest LLC
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Megazdroj ProQuest obsahuje specializované databáze z různých vědních oborů. Na jejich vytváření se podílí asi 9 tis. vydavatelů z celého světa, s nimiž ProQuest dlouhodobě spolupracuje.

Dostupné kolekce z přírodních věd, techniky a medicíny:

  • Natural Science Collection
  • Technology Collection
  • Science Journals
  • Hospital Collection

Plné texty knih: Ebook Central

Filmové databáze: Screen Studies Collection

Podpořeno projektem "STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0232).


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová