Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: megazdroj informací pro všechny obory
Odkaz: https://search.proquest.com
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: ProQuest LLC
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Megazdroj ProQuest obsahuje specializované databáze z různých vědních oborů. Na jejich vytváření se podílí asi 9 tis. vydavatelů z celého světa, s nimiž ProQuest dlouhodobě spolupracuje.

Dostupné kolekce:

Plné texty knih: ProQuest Ebook Central

Podpořeno projektem "STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0232) a CzechELib.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová