Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: soubor databází řeckých a latinských textů starověku a středověku
Odkaz: http://litterae.phil.muni.cz
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství, Historie, Hudba, Jazyk a literatura, Umění, architektura a muzeologie
Podrobný popis:

Litterae ante portas tvoří přes 100 různých zdrojů. Jsou to plné texty knih, sborníků, slovníků, encyklopedií i bibliografické databáze, zpřístupněné na serveru Masarykovy univerzity v Brně.

Základem jsou soubory latinských a řeckých textů, na něž navazují další teologická a filozofická díla západní civilizace a referenční literatura. Zdroje jsou rozděleny do následujících témat:

  1. Klasická filologie
  2. Medievistika, neolatinistika
  3. Biblistika
  4. Historie
  5. Teologie, církevní dějiny
  6. Filozofie, literární věda
  7. Dějiny umění, muzikologie
  8. Bibliografie, knihovnictví
  9. Digitale Bibliothek

Přístup je realizován jako připojení ke vzdálené ploše a je podmíněn registrací každého zájemce z kterékoliv fakulty (založení uživatelského jména a hesla). Registraci provedou pracovníci oddělení bibliograficko-informačních služeb KUP, Zbrojnice, přízemí dv. č. 159.


Typ zdroje: portál
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová