Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: archiv plných textů vědeckých časopisů
Odkaz: http://www.jstor.org
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: JSTOR
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Journal STORage Database (JSTOR) zpřístupňuje plné texty vybraných vědeckých časopisů od počátku jejich vydávání, nejstarší čísla sahají do pol. 19. stol. U každého titulu je po dohodě s vydavatelem stanovena tzv. "Moving Wall", tj. období posledních tří až pěti let, kdy nejsou články pro uživatele k dispozici.

Databáze JSTOR je členěna do mnoha kolekcí, UP má přístup do následujících (zahrnujících celkem asi 1 tisíc titulů):

  • Arts & Sciences I Collection
  • Arts & Sciences II Collection
  • Arts & Sciences III Collection
  • Arts & Sciences IV Collection
  • Arts & Sciences V Collection
  • Biological Sciences Collection

Podpořeno projektem Západočeské univerzity v Plzni LR1305 "Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory" a z projektu CzechELib.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová