Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: databáze orientovaná na teologii a religionistiku
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: American Theological Library Association
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství
Seznam titulů časopisů: https://www.atla.com/products/titles/Pages/default.aspx
Podrobný popis:

ATLA Religion Database with ATLASerials indexuje časopisecké články, knižní recenze a kolekce esejů ze všech vědních oblastí spojených s teologií a religionistikou a navíc zahrnuje online kolekci teologických časopisů vydavatele ATLA v plném textu.

Obsahuje více než 1,6 mil. indexovaných článků z více než 1,4 tis. odborných časopisů, esejí,  sborníků, knižních recenzí a další informace.

Obsah je indexován od r. 1949, v řadě případů sahá retrospektiva až do 19. stol. Články jsou dostupné ve 30 jazycích.

Finančně podpořeno z projektu CzechELib.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová