Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: plné texty knih
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Biologie, Fyzika, Chemie, Lékařství, Matematika, Vědy o Zemi, Výpočetní technika, Zdravotnictví
Podrobný popis:

EBSCO eBooks v současné době zahrnuje kolekci asi 750 knih z přírodovědných oborů.

Kolekce byla zakoupena z projektů "NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0228) a "SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0230). 


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová
Připojené soubory:
Soubor eBooks_Downloading_PC_UserGuide.pdf Návod ke stahování knih do PC (česky)
Soubor eBooks_Downloading_Tablet_UserGuide.pdf Návod ke stahování knih do mobilních zařízení (česky)