Portál elektronických informačních zdrojů UP
 

Multioborové

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Licencovaný zdroj  Academic Search Ultimate  [připojit | Shibboleth]  – multioborová plnotextová databáze
Licencovaný zdroj  Cambridge Core  [připojit | Shibboleth]  – plné texty časopisů
Licencovaný zdroj  C.E.E.O.L.  [připojit]  – plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
Licencovaný zdroj  Central & Eastern European Academic Source  [připojit | Shibboleth]  – multioborová databáze ze střední a východní Evropy
Volně dostupný zdroj  Česká národní bibliografie  [připojit] Free  – publikační činnost na území ČR
Volně dostupný zdroj  Články v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL)  [připojit] Free  – analytické zpracování vybraných periodik
Licencovaný zdroj  e-books: Elsevier  [připojit | Shibboleth]  – obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS
Licencovaný zdroj  e-books: Springer  [připojit | Shibboleth]  – multioborová kolekce e-knih
Licencovaný zdroj  e-books: Wiley  [připojit | Shibboleth]  – obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS
Metazdroj  EBSCO  [připojit | Shibboleth]  – megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory
Licencovaný zdroj  Journal Citation Reports  [připojit | Shibboleth]  – hodnotící faktory předních světových časopisů
Licencovaný zdroj  JSTOR  [připojit | Shibboleth]  – archiv plných textů vědeckých časopisů
Licencovaný zdroj  Oxford Journals Online  [připojit]  – plné texty časopisů
Licencovaný zdroj  PressReader  [připojit]  – online deníky a magazíny
Metazdroj  ProQuest  [připojit | Shibboleth]  – megazdroj informací pro všechny obory
Licencovaný zdroj  ProQuest Central  [připojit]  – multioborová plnotextová databáze
Licencovaný zdroj  ScienceDirect  [připojit | Shibboleth]  – plné texty přírodovědných (částečně i společenskovědních) časopisů
Licencovaný zdroj  SCOPUS  [připojit | Shibboleth]  – bibliografická citační databáze
Licencovaný zdroj  Springer Link  [připojit | Shibboleth]  – plné texty časopisů z přírodních věd, techniky a medicíny
Licencovaný zdroj  UlrichsWeb Global Serials Directory  [připojit]  – největší světová databáze informací o časopisech
Licencovaný zdroj  Web of Science  [připojit | Shibboleth]  – citační a bibliografická databáze
Licencovaný zdroj  Wiley Online Library  [připojit | Shibboleth]  – publikace z vydavatelství Wiley (+Blackwell)
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný