Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Wiley Online Library

Shibboleth
Podrobný popis:

Wiley Online Library obsahuje plné texty časopiseckých článků vydavatelství John Wiley & Sons (a také vydavatelství Blackwell, které se s ním sloučilo). Zpřístupňuje tak produkci vysoce kvalitních odborných časopisů z různých vědních oborů, převažují časopisy zaměřené na přírodní vědy a lékařství, ale zastoupeny jsou výrazně i společenské a humanitní obory.

V současné době Wiley Online Library nabízí asi 2 tisíce časopisů, 20 tisíc knih, 200 příruček a také několik databází (jako jsou Current Protocols a The Cochrane Library, světoznámé zdroje pro medicínu založenou na důkazu).

Na UP je zpřístupněno přibližně 1,4 tis. časopisů s plnými texty od r.1997 a zakoupené knihy (seznam titulů viz níže přiložený soubor), plus kolekce e-knih (viz e-books: Wiley).

Finančně podpořeno projektem CzechELib.

Tento zdroj zahrnuje: e-books: Wiley
Soubory ke stažení vztahující se ke zdroji:

Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: publikace z vydavatelství Wiley (+Blackwell)
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: John Wiley & Sons, Inc.
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová
  • Naposledny změněn: 14.5.2019 12:19:38
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo