Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Bible Works

Podrobný popis:

Bible Works obsahuje biblické texty hebrejské, aramejské a řecké, a to jak ve tvaru standardních edic (Biblia Hebraica Stuttgartensia, The Greek New Testament /resp. Nestle, 26. ed./, Rahlfsova Septuaginta/, tak i v morfologicky kódovaném provedení. Databáze nabízí kromě textů v originálních jazycích také překlady do 35 jazyků - řecká Septuaginta, latinská Vulgata, klasické i moderní překlady do národních jazyků, z českých Bible Kralická /1613/, Ekumenický překlad /1985/, překlad KMS Nová smlouva /1994/ a tzv. Nová Bible Kralická /1998/. Dále obsahuje také slovníky, encyklopedie a příručky pro studium Písma.

Se všemi "knihami", které jsou v Bible Works zahrnuty, se dá pracovat běžným způsobem, to znamená, že je lze číst a tisknout jejich texty.

Bible Works (verze 7.0) je přístupná pouze v Knihovně CMTF, kde je program nainstalován na samostatném počítači.

Bible Works (verze 9.0) je k dispozici na serveru MU v Brně v rámci portálu Litterae ante portas.


Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: vícejazyčný
  • Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Piáček
  • Naposledny změněn: 29.6.2021 08:42:44