Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Readex

Podrobný popis:

Readex zpřístupňuje rané americké noviny, letáky a brožury z období 17. století až počátku 20. století. Obsahuje zprávy, také zachycuje různé postoje a názory často opomíjených segmentů americké společnosti a je tak cenným zdrojem pro studium americké historie, kultury a života.

Dostupné zdroje:

Dále jsou k dispozici africké noviny publikované v 19. a na počátku 20. století s širokým pokrytím problémů a událostí, které utvářely africký kontinent a jeho obyvatele, ve dvou řadách:

Přístup potrvá do 23. dubna.


Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: testovací přístup (free-trial)
  • Jazyk: neurčený
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 24.3.2021 18:08:24