Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

JSTOR

Discovery.upol Shibboleth
Podrobný popis:

Journal STORage Database (JSTOR) zpřístupňuje plné texty vybraných vědeckých časopisů od počátku jejich vydávání, nejstarší čísla sahají do pol. 19. stol. U každého titulu je po dohodě s vydavatelem stanovena tzv. "Moving Wall", tj. období posledních tří až pěti let, kdy nejsou články pro uživatele k dispozici.

Databáze JSTOR je členěna do mnoha kolekcí, UP má přístup do následujících (zahrnujících celkem asi 1 tisíc titulů):

 • Arts & Sciences I Collection
 • Arts & Sciences II Collection
 • Arts & Sciences III Collection
 • Arts & Sciences IV Collection
 • Arts & Sciences V Collection
 • Biological Sciences Collection

Podpořeno projektem Západočeské univerzity v Plzni LR1305 "Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory" a z projektu CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.upol.
 • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: archiv plných textů vědeckých časopisů
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: JSTOR
Dodatečné info ke zdroji:
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
 • Naposledny změněn: 5.9.2019 11:17:55
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo