Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Cairn.info

Podrobný popis:

Cairn.info nabízí nejrozsáhlejší online kolekci publikací ve francouzštině pro humanitní a společenskovědní obory.

Zpřístupňuje přes 500 vědeckých časopisů od 130 francouzských, belgických a švýcarských vydavatelství, jako jsou Presses universitaires de France, Armand Colin, Lavoisier, Gallimard, Le Seuil, La Documentation française, Vrin, Le Cerf, Editions de l'EHESS, ENS, EDP, ESKA , Klincksieck a Les Belles Lettres.

Součástí je i 1300 kapesních encyklopedií z edicí Que sais-je? a Repères, dále přes 8000 knih – monografie, konferenční sborníky a kolektivní díla od vydavatelství Autrement, De Boeck, La Découverte, ERES, Éditions Mardaga, PUF, ENS, La Documentation française, Presses de Sciences Po a quae.

Systém Cairn.info podporuje anglickou platformu, kde jsou souhrny a vybrané články z klíčových časopisů přeloženy z francouzštiny do angličtiny.

Zkušební přístup trvá do 18. 5. 2020!


Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: testovací přístup (free-trial)
  • Jazyk: francouzský
  • Kontaktní osoba: Bc. Hana Pechová
  • Naposledny změněn: 19.3.2020 15:43:59