Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

ProQuest Natural Science Collection

Shibboleth
Podrobný popis:

Natural Science Collection nabízí komplexní bibliografické záznamy více než 4,5 tis. publikací z přírodních věd, řada titulů je dostupná v plném textu.

Vedle prohledávání prestižních vědeckých titulů je kladen důraz na získávání informací také z nesnadno dostupných materiálů, např. publikovaných v jiných jazycích, méně citovaných zdrojích či získávání hodnotného obsahu z netradičních typů dokumentů jako jsou příspěvky z konferencí, tematicky zaměřené odborné časopisy, vládních zprávy či dokonce video záznamy.

Tématicky lze kolekci rozdělit na:

  • Agricultural & Environmental Science - zahrnuje např. databáze AGRICOLA, Environmental Sciences and Pollution Management, Environmental Impact Statement
  • Earth, Atmospheric & Aquatic Science - databáze GeoRef, Meteorological & Geoastrophysical Abstracts, Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts (ASFA) a další
  • Biological Science - databáze z biologických věd a lékařství jako Animal Behavior Abstracts‎, Biochemistry Abstracts, Plant Science, MEDLINE, TOXLINE

Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 5.3.2019 17:44:39