Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Aktuality

18.6.2019
Online webináře Charlesworth Group pro začínající vědce a doktorandy

Zveme vás k účasti na online seminářích zaměřených na efektivní publikování vědeckých prací, podání žádosti o grant, plánování konference, zlepšení prezentačních schopností a mnoho dalšího, s čím se v akademickém prostředí ohledně vědecké činnosti setkáváte.

Webináře vede dr. Gareth Dyke z divize Charlesworth Author Services, který je sám vědec a autor více než 260 odborných publikací.
Na stránkách společnosti Albertina icome Praha naleznete termíny konání a odkazy, kde se můžete přihlásit jako účastník.

Informační plakát zde.