Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Aktuality

2.10.2015
Databáze ČTK

Česká tisková kancelář umožnila uživatelům z Univerzity Palackého v rámci Týdne knihoven zkušební přístup do databází:

News select - kde najdete nejdůležitější stručné nekomentované zprávy z průběhu dne s nestrannými informacemi.

Vstup do databáze je na adrese:  http://nsel1.ctk.cz

Archivy, výročí a databáze ČTK - kde se nachází unikátní elektronický archiv informací vhodný pro badatele, historiky, studenty, novináře či analytiky. Jedná se o zprávy ČTK tak, jak vycházely každý den od r. 1988. Vyhledávání je možné podle různých kritérií. Dokumenty jsou uspořádány do archivu příslušného kalendářního roku. K dispozici jsou zprávy v češtině a angličtině.

Vstup do databáze je na adrese: http://nib.ctk.cz

Upozornění:  Vstup do databází vyžaduje uživatelské jméno a heslo. K dispozici jsou na odd. bibil.-inf. služeb, email bis@upol.cz, tel. 585 631 744 nebo 585 631 722.

Zkušební přístup potrvá do 18.10.2015.