Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Aktuality

11.9.2014
MEDLINE Complete

V rámci projektu OP VaVpI "Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory", získala UP přístup do databáze MEDLINE Complete. MEDLINE Complete je přední světový medicínský a biomedicínský zdroj od společnosti EBSCO, který obsahuje MEDLINE index a více než 2500 odborných časopisů v plném textu z oblasti lékařství, biomedicíny, bioiženýrství, systémů zdravotní péče a dalších oborů souvisejících s medicínou. Časopisy mají hlubokou retrospektivu sahající až do r. 1865. Plné texty všech ročníků jsou dostupné u 1150 titulů časopisů, zbývající tituly mají embargo na nejnovější čísla.

Přímý vstup do databáze najdete zde.