Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Aktuality

15.8.2014
Central & Eastern European Academic Source

V rámci projektu ZČU v Plzni "SCI-INFO: vědecké informací zdroje pro ČR" byla na dobu pěti let pro Univerzitu Palackého zpřístupněna databáze Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), kterou UP úspěšně vyzkoušela v trial přístupu v 1. pol. tohoto roku.

Databáze obsahuje plné texty více než 400 titulů publikací ze středoevropských a východoevropských zemí, které pokrývají velkou škálu oborů např. politické vědy, právo, obchod, ekonomiku, medicínu, literaturu, lingvistiku, historii, sociologii a její vztah k různým geografickým regionům aj.

Bližší informace najdete v seznamu databází.

Přímý vstup do databáze je zde.