Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Aktuality

2.6.2014
Central & Eastern European Academic Source

Univerzita Palackého má v současné době prostřednictvím EBSCO zkušební přístup do databáze Central & Eastern European Academic Source. Jde o multidisciplinární databázi excerpující dokumenty ze středoevropských a východoevropských zemí.

Zkušební přístup není zatím časově omezen.

Přímý vstup do databáze:

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=c54ac0eb-e3bb-4e82-b0af-38497db11cb1%40sessionmgr114&vid=2&hid=117

Bližší informace o databázi najdete v seznamu EIZ.