Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Aktuality

3.1.2017
EBSCO Ultimate Databases

V rámci kolekce databází EBSCOhost můžete až do 31.3.2017 vyzkoušet "ultimate" databáze, které nabízejí nejvíce aktivních plnotextových recenzovaných časopisů. Spolu s tisíci titulů v angličtině zahrnují také tituly v lokálních jazycích, vydaných v Asii, Oceánii, Evropě a Latinské Americe. Jedná se o databáze:

Academic Search Ultimate - obsahuje přibližně 11 tisíc plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik, ale také zprávy, zápisy, knihy a videa. Pokrývá všechny akademické disciplíny od astronomie, antropologie, přes biomedicínu, strojírenství, zdravotnictví, právo, po matematiku, farmakologii či zoologii.

Business Source Ultimate - zpřístupňuje plnotextově 3,5 tis. časopisů z ekonomie a příbuzných disciplín jako účetnictví, finance, bankovnictví, marketing, management a mnoho dalších.
K dispozici je i podrobný přehled konkrétní společnosti, a to včetně analýzy financí, přehledu dceřiných firem, produktů, zaměstnanců, specifik trhu pro více než 1,1 milionu největších veřejných a soukromě vlastněných společností.

Sociology Source Ultimate - zahrnuje asi 1 tisíc recenzovaných časopisů v plném textu z oblasti sociologie a další materiály zaměřené na aspekty lidského chování a interakce.
Speciálně nabízí také více než 26 tis. autorských profilů nejcitovanějších a nejvlivnějších autorů ve svých vědních disciplínách.

Společný přístup je z adresy: http://search.ebscohost.com