Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: plné texty mediálních zdrojů ČR
Odkaz: http://www.anopress.cz/Web/PagesFree/Home.aspx?xl=knihovna46&xh=mi...
Producent: Anopress IT
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Divadlo, film, tanec, Ekonomika, finance, Politologie, Sociologie, Tělesná výchova, sport a rekreace, Umění, architektura a muzeologie, Výchova a vzdělávání, Zdravotnictví
Podrobný popis:

Informační agentura Anopress IT shromažďuje a zpracovává plné texty celostátních i regionálních novin, vybraných časopisů, doslovné přepisy televizních a rozhlasových zpravodajských relací a další zdroje encyklopedického nebo referenčního charakteru.  Databáze má retrospektivu od r. 1996.

Databáze používá špičkovou fulltextovou technologii, automaticky vyhodnocuje relevanci vyhledaných dokumentů a umožňuje jejich řazení podle důležitosti.

V daném okamžiku může s databází pracovat 1 uživatel z UP!


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová
Připojené soubory:
Soubor ANOPRESS.pdf návod k vyhledávání