Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: plné texty mediálních zdrojů ČR
Odkaz: https://monitoring.anopress.cz/MyLogin.aspx?ReturnUrl=%2fAnopress%3fxl...
Producent: Anopress IT
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Divadlo, film, tanec, Ekonomika, finance, Politologie, Sociologie, Tělesná výchova, sport a rekreace, Umění, architektura a muzeologie, Výchova a vzdělávání, Zdravotnictví
Podrobný popis:

Informační agentura Anopress IT shromažďuje a zpracovává plné texty celostátních i regionálních novin, vybraných časopisů, doslovné přepisy televizních a rozhlasových zpravodajských relací a další zdroje encyklopedického nebo referenčního charakteru.  Databáze má retrospektivu od r. 1996.

Databáze používá špičkovou fulltextovou technologii, automaticky vyhodnocuje relevanci vyhledaných dokumentů a umožňuje jejich řazení podle důležitosti.

V daném okamžiku může s databází pracovat 1 uživatel z UP!

POZOR! Od 1. 4. 2018 dochází ke změně přístupu!

S databází lze nově pracovat pouze v budově Ústřední knihovny, na pobočkách fakultních knihoven Univerzity Palackého a také ve studovně v 1. podzemním podlaží
(-1) dveře č. P1.17 Filosofické fakulty ul. Křížkovského 10 a vždy jen na univerzitních počítačích!

 Vzdálený přístup není možný!

Přístup do databáze je realizován s podporou projektu VISK 8 Ministerstva kultury ČR.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová
Připojené soubory:
Soubor Anopress nápověda.pdf Nápověda Anopress
Soubor Anopress prezentace.pdf Anopress prezentace