Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: databáze zaměřená na psychologii
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Institute for Psychology Information (ZPID), Univ. Trier, 54286 Trier, Germany
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Psychologie, Výchova a vzdělávání
Podrobný popis:

PSYNDEXplus with TestFinder je databáze z oblasti psychologie, skládá se ze dvou částí:

  • Literature & Audiovisual Media - obsahuje množství (přes 270 tis.) německých a anglických časopiseckých článků, záznamy o knihách, kapitolách z knih, zprávách, disertacích a také audiovizuálních materiálech týkající se psychologie a příbuzných oborů od autorů z německy mluvících zemí s retrospektivou od r. 1977
  • Tests - detailně popsané psychologické a vzdělávací testy používané v německy mluvících zemích, publikované i nepublikované dotazníky, testy, měření a jiné psychologické nástroje od r. 1945

Databáze je dvojjazyčná, je možné v ní vyhledávat zadáváním německých i anglických výrazů, obsahuje tezaurus převzatý od American Psychological Association s německými i anglickými deskriptory.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová