Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: databáze informací o všech uměleckých oborech
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: H. W. Wilson Company
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Divadlo, film, tanec, Umění, architektura a muzeologie
Seznam titulů časopisů: https://www.ebscohost.com/titleLists/asu-coverage.htm?_ga=2.2525043.2102903837.1521022081-1260838004.1521022081
Nadřazený zdroj: EBSCO
Podrobný popis:

Art & Architecture Source je databáze informací o všech uměleckých oborech (archeologie, architektura a urbanismus, dějiny umění, sochařství, malířství, průmyslová grafika, film a fotografie a další). Obsahuje více než 700 plnotextových periodik a asi 220 plnotextových knih. Zahrnuje nejen texty, ale i 63 tis. obrázků.

Podpořeno projektem MU v Brně LR1307 "Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy (ELIZA)".


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová