Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: bibliografická databáze z filozofie
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Philosopher's Information Center
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství
Podrobný popis:

Philosopher's Index je bibliografická databáze článků z časopisů, knih, antologií a také recenzí z filozofie a souvisejících oborů, tj. axiologie, epistemologie, estetiky, etiky, logiky, metafyziky, metafilozofie, politické a sociální filozofie, filozofické antropologie a filozofie výchovy, historie, jazyka, náboženství a vědy.

Indexuje tituly anglické, španělské, německé, francouzské, italské, holandské, portugalské, české, maďarské, polské a další, záznamy jsou doplněny autorskými abstrakty, retrospektiva sahá do r. 1940.

V daném okamžiku můžou s databází současně pracovat 4 uživatelé z UP.


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová