Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: slovník anglického jazyka
Odkaz: http://www.oed.com
Producent: Oxford University Press
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Jazyk a literatura
Podrobný popis:

Oxford English Dictionary je online verze tohoto slovníku anglického jazyka.

Obsahuje přes 600 tis. slov z anglicky mluvících zemí celého světa a příklady jejich použití ve více než 3,5 mil. citací, čerpaných z nejrozmanitějších zdrojů (od klasické literatury přes odborné časopisy až po filmové scénáře a kuchařky). Slovník nabízí etymologickou analýzu slov, různé varianty psaní a výslovnosti i přehled citačních odkazů na časové přímce. Každé čtvrtletí přibývá asi 2,5 tis. nových slov.

Finančně podpořeno z projektu CzechELib.


Typ zdroje: faktografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová