Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: plné texty časopisů z přírodních věd, techniky a medicíny
Odkaz: http://link.springer.com
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Springer. Part of Springer Science+Business Media
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Seznam titulů časopisů: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VMtU189bjE9X9XCMIVR-5rg61_uqO_VPk7MEYJIrMsc/edit?usp=sharing
Tento zdroj zahrnuje:
Podrobný popis:

Springer Link obsahuje milióny záznamů časopiseckých článků, kapitol knih, referenčních materiálů a dalších dokumentů především přírodovědného, technického a lékařského zaměření, ale též z oblasti společenských věd, psychologie, výchovy a vzdělávání, filozofie a práva.

Plné texty jsou dostupné u téměř 2,5 tis. časopisů  a 17 tisíc knih vydavatelství Springer Verlag a Kluwer Academic Publishers (se kterým Springer v r. 2007 fúzoval). Retrospektiva je od r.1997.

Finančně podpořeno projektem CzechELib.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová