Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: plné texty časopisů z přírodních věd, techniky a medicíny
Odkaz: http://link.springer.com
Producent: Springer. Part of Springer Science+Business Media
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Springer Link obsahuje milióny záznamů časopiseckých článků, kapitol knih, referenčních materiálů a dalších dokumentů především přírodovědného, technického a lékařského zaměření, ale též z oblasti společenských věd, psychologie, výchovy a vzdělávání, filozofie a práva.

Plné texty jsou dostupné u téměř 2,5 tis. časopisů  a 10 tisíc knih vydavatelství Springer Verlag a Kluwer Academic Publishers (se kterým Springer v r. 2007 fúzoval).

Plné znění článků není nijak označeno, naopak texty, které nejsou uživatelům přístupné, jsou označeny uzamčeným zámkem.

Podpořeno projektem Národní technické knihovny v Praze LR1301 "Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání".


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová