Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo
Charakteristika: plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
Odkaz: http://www.ceeol.com/
Producent: C.E.E.O.L.
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library) je online archivem plných textů asi 2 tisíc časopisů humanitních a společenskovědních oborů z oblasti střední a východní Evropy.

Databáze zpracovává časopisy, které vycházejí v Polsku, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a v dalších zemích Evropy. Také je excerpováno několik časopisů z Německa, Francie, Velké Británie a Japonska. Z České republiky je obsaženo asi 90 časopisů (např. Česká literatura, Slovo a slovesnost, Naše řeč, Soudobé dějiny, Mediální studia a jiné). Retrospektiva časopisů jde většinou do devadesátých let minulého století.

C.E.E.O.L. rovněž zpřístupňuje životopisné údaje autorů z celého světa, nabízí stručný životopis, případně portréty či seznam literárních děl.

Finančně podpořeno z projektu CzechELib.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová