Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: bibliografická databáze pro biologii a biomedicínu
Odkaz: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
Producent: Clarivate Analytics
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Biologie, Chemie, Lékařství
Nadřazený zdroj: Ovid
Podrobný popis:

Databáze Biological Abstracts je nejrozsáhlejší bibliografická databáze zahrnující časopiseckou literaturu, monografie, konferenční sborníky, přehledy, patenty a další práce ze všech oborů biologie, biomedicíny, biochemie, botaniky, experimentální medicíny, farmakologie a dalších příbuzných oborů.

Obsahuje bibliografické záznamy a abstrakta článků z asi 6,5 tis. časopisů z více než 100 zemí s retrospektivou od r. 1987. Některé články jsou dostupné v plném textu.


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová