Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: bibliografická databáze pro knihovnictví
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Knihovnictví, Výpočetní technika
Nadřazený zdroj: EBSCO
Podrobný popis:

Library, Information Science & Technology Abstract indexuje více než 560 základních knihovnických časopisů a dalších téměř 200 časopisů, které s knihovnictvím souvisejí, dále knihy, vědecké zprávy a sborníky z konferencí. Obsahuje informace ze všech úseků knihovnické práce, především katalogizace, věcného i jmenného zpracování, bibliometrie, online rešeršních systémů, informačního managementu atd. Retrospektiva sahá do pol. 60 let minulého století.


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová