Portál elektronických informačních zdrojů UP
 
Charakteristika: lékařské časopisy
Odkaz: http://www.eurekaselect.com/bypublication
Producent: Bentham Science Publishers
Dostupnost do: 16.1.2019
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Obory: Lékařství
Podrobný popis:

Společnost Bentham Science je významným vydavatelem více než stovky tištěných i on-line odborných lékařských časopisů, které jsou indexovány v uznávaných databázích jako je Web of Science, MEDLINE / Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE apod.

Ve tříměsíčním zkušebním přístupu mají uživatelé z UP k dispozici plné texty všech časopisů s retrospektivou od roku 2000 do současnosti.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Kopečná